Making your brand come alive

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

PR-kampagne - det æstetiske soltagssystem

iRoof Solar bad Brand Builder om at udbrede kendskabet til deres nyudviklede soltagssystem. Det resulterede i en effektfuld PR-kampagne, der kom bredt ud til hele byggebranchen.

Produkt: Målfleksibelt og heldækkende soltagssystem.

Baggrund: iRoof Solar havde udviklet et total-fleksibelt, heldækkende montagesystem til integration af solcellepaneler på større tagflader. Produktet er baseret på et montagesystem, hvor man med standard PV-moduler kan dække hele tagfladen, således at taget fremstår fuldstændig ensartet og pænt.

Populært sagt kan man sige, at iRoof Solar kan tilpasses enhver tagflade efter et "harmonika-princip". Systemet kan således strækkes ud både i højden og bredden, hvorved man undgår en visuelt skæmmende ydre ramme med almindelig tagdækning rundt om soltaget.

Løsningen

Med udgangspunkt i en grundig briefing blev der skrevet en artikel, som skulle:

• Formidle iRoof Solars visuelle kvaliteter
• Anprise de energimæssige og bæredygtige egenskaber
• Formidle systemets total-fleksible egenskaber 
• Fremføre de praktiske og økonomiske fordele ved standard PV-moduler

Medieresearch, timing og udsendelse
Med udgangspunkt i en medieresearch blev artikler sammen med et udvalg af billeder fremsendt individuelt til redaktørerne på de enkelte medier ledsaget af en introducerende e-mail. Tidspunktet for udsendelsen af artiklerne var nøje afstemt med mediernes bygge-temaer, hvilket optimerede sandsynligheden for, at det enkelte medie ville bringe artiklen.

Det nødvendige opfølgningsarbejde
Herefter gik det tidskrævende opfølgningsarbejde i gang. Hver modtager blev ringet op for at sikre, at man havde modtaget PR-materialet. I denne forbindelse indgik vi i en dialog med redaktøren om dennes holdning til emnet og artiklen, ligesom vi søgte en endelig afklaring om, hvorvidt historien ville blive bragt, om artiklen skulle tilpasses yderligere til mediet, og om man ønskede flere billeder etc.

Resultatet

Flot eksponering i samtlige byggemedier
iRoof Solars banebrydende produktnyhed blev bragt i alle de toneangivende arkitekt- og byggefaglige tidsskrifter og dagblade. Det resulterede i 7 helsides-artikler og 3 halvsides-artikler foruden optagelse på alle de kendte byggevare-portaler som HFB (Håndbog for Byggevarer), BYGNET (Byggecentrum), Byggeplads Danmark, Building Supply, Energy Supply, Dagens Byggeri m.fl.