Making your brand come alive

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

"Vi ved hvad der sker, hvis pumpen sætter ud"

Udvikling af 10 helsidesannoncer for Johs. Thornam, som skabte større kendskab til den gode rådgivning, den fine service og det omfattende pumpeprogram.

Produkt: Pumper og røreværker.

Målgruppe: Procesansvarlige, produktions- og fabrikschefer

Baggrund: Johs. Thornam er en gammel hæderkronet handelsvirksomhed. Man har solgt pumper til procesindustrien og til OEM i årtier. Johs. Thornam var imidlertid af den opfattelse, at man havde taget sin markedsposition for givet og havde forsømt at fortælle en ny generation af indkøbere om de mange kompetencer, virksomheden besidder. Kendskabet til det omfattende pumpe-program var ligeledes noget tilbage at ønske. Det skulle der gøres noget ved.

Opgaven: Forøg kendskabet til Johs. Thornams knowhow, rådgivning, produktprogram og service. Udvid dernæst kendskabet til 6 af firmaets vigtigste pumpeargenturer.

Løsningen

De 4 profilannoncer
De fleste procestekniske annoncer ser ens ud og er ret kedelige. Mange bliver ikke læst. Man fremviser sine tekniske "dimser", og lister hvad de kan. Vi ville gå en anden vej. I de kendskabsopbyggende profilannoncer valgte vi at tage udgangspunkt i indkøbernes naturlige skepsis over for "det-er-for-godt-til-at-være-sandt" udsagn. Det kom der 4 finurlige annoncer ud af, der vakte en del opmærksomhed. Vi testede dem, og de scorede flot på flere parametre.

De 4 produktannoncer
Dernæst skulle vi udbygge kendskabet til det store pumpeprogram. Igen tog vi indkøbernes parti. Vi spurgte os selv: Hvilken økonomisk betydning har det for en proces- eller produktionsvirksomhed, hvis en pumpe pludselig sætter ud? Og hvad betyder et havari for den produktionsansvarlige? Det gav vi et humoristisk bud på i 4 produktannoncer, der samtidig anpriste 4 pumpeseriers kvalitet og høje driftsikkerhed. 

De 2 omrører annoncer
De sidste 2 annoncer handler om såkaldte omrører, som hurtigt og effektivt skal blande en given masse til en homogen helhed. Her fortsatte vi den humoristiske linje, som vist er til at få øje på.

Resultatet

Med afvæbnende humor skildrer en serie på i alt 10 helsidesannoncer indkøbernes behov for driftssikre installationer. Johs. Thornam udtrykker forståelse for indkøbernes bekymring og står altid klar til at løse problemerne med god rådgivning og fremragende produkter. "Johs. Thornam fremmer processen" – som det nye slogan siger.

Målsætningen blev indfriet: Forøget kendskab og større ordretilgang!