Making your brand come alive

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

En tilbudsavis der sælger
og en messeinvitation der rykker

For handelsvirksomheden V. Løwener er deres tilbudsavis Løwe-Posten det vigtigste salgsmedie. Det profilerer firmaet, det skaber opmærksomhed, det vedligeholder relationer, det skaber traffik til websitet... og så SÆLGER DET PRODUKTER! 

Produkt: Maskiner til industrien og autobranchen.

Målgruppe: Indkøbsansvarlige i de respektive brancher.

Baggrund: V. Løwener har i mere end 125 år solgt maskiner til produktions- og servicevirksomheder i Danmark. Det er de gode til. Ledelsen ønskede, at Brand Builder skulle tage sig af 2 opgaver:

Opgave 1: Løwener havde haft succes med at udgive en tilbudsavis. Imidlertid var designet af avisen lidt gammeldags og utidssvarende. Man ønskede, at Brand Builder skulle give avisen et tiltrængt facelift.

Opgave 2: Sædvanen tro skulle Løwener deltage på HI-Messen i Herning. I denne forbindelse ønskede man at øge opmærksomheden om Løweners messestand og tiltrække flere besøgende til denne. Her ønskede ledelsen et kreativt oplæg til, hvordan det kunne gøres – gerne med brug af en event af en slags.

Løsning 1 – Tilbudsavisen

Med udgangspunkt i Løweners sort-gule farver og logoets udformning, re-designede vi avisens navn og heading. Dernæst skabte vi et mere enkelt og overskueligt layout med klare afgrænsninger af de enkelte artikler samt flyttede alle tilbud ud i siderne på mediet. En ny og mere tidssvarende typografi blev valgt, ligesom der blev lagt en mere ensartet designlinje for tekstopsætning og billedbehandling for avisen.

Resultatet
Resultatet er blevet et flot og harmonisk design som fint formidler Løweners tilbud til markedet og som er til at arbejde med for marketingafdelingen.

Løsning 2 – Messeinvitationen

Det var en lidt kompleks opgave at løse. Der var nemlig 2 messestande med hvert sit produktprogram og målgrupper. Derfor blev invitationen til en såkaldt "Portfals-brochure" hvor de 2 afdelinger begge var repræsenteret på forsiden, hvorfra man så kunne åbne hver sin fløj fra midten og udefter.

Konkurrence-event omkring en virtuel svejsemaskine
Da Løwener til undervisningsbrug sælger virtuelle svejsemaskiner, valgte vi at lave en konkurrence om hvem der i løbet af messen kunne udføre den bedste og hurtigste svejsning. Det var en event, der var relevant, stærk faglig og rigtig sjov for publikum at deltage i. Hovedpræmien en iPad. Event-idéen og præmien skaffede rigtig mange til standen. På vandmiljø standen skulle der dystes om viden om optimale processer og kendskab til Løwerners løsninger på området. Invitationerne blev sendt direkte til kunderne.

Resultatet
Resultatet blev et usædvanligt højt besøgstal. 20% højere end ved sidste messe. Hos Løwener var man godt tilfreds.