Making your brand come alive

  • slide
  • slide
  • slide

Kunsten er ældes med ynde

Med det smukke billede af en eftertænksom kvinde blev lægemidlet Didronate mod knogleskørhed introduceret. Den yndefulde visuelle identitet blev det gennemgående element for den omfattende kampagne, som både vakte opmærksomhed og sympati. 

Produkt: Lægemiddel mod knogleskørhed

Målgruppe: Praktiserende læger og speciallæger

Baggrund: Osteoporose – også kaldet knogleskørhed – er en sygdom, som rammer mange kvinder efter overgangsalderen. Udover at kroppen synker sammen, øges sandsynligheden for knoglebrud. Traditionelt behandles osteoporose med kalk og det kontroversielle stof østrogen – sidstnævnte dog med den kedelige bivirkning, at sandsynligheden for cancer øges. Roche's nye præparat, Didronate, har derimod ingen udprægede bivirkninger og opnår bedre resultater. Ikke alene nedsættes knogleforkalkningsproessen, men i visse tilfælde kan behandlingen resultere i, at knoglerne ligefrem styrkes.

Opgaven
Vores opgave gik ud på at introducere det nye præparat over for de alment praktiserende læger og speciallægerne samt udstyre deres patienter med informationsmateriale.

Processen
Ved opgavens løsning blev vores tanker hængende ved nogle centrale begreber i relation til sygdommen: Tidens tand, forgængelighed, det skønnes destruktion, etc. Samtidig søgte vi efter en parallel verden, der præcist kunne illustrere, hvad osteoporose er og hvilke resultater, der kan opnås med præparatet.

Løsningen

En kreativ visuel idé, med et maleri af en eftertænksom og smuk yngre kvinde fra en svunden tid, hvor maleriet langsomt er ved at smuldre og krakelere - ligesom knoglerne ofte gør hos ældre kvinder, hvis ikke der sættes ind med behandling i tide. Konceptet er baseret på, at billedet i annoncer og brochuremateriale først vises i krakeleret udgave og dernæst – når man vender siden – i en ukrakeleret version, der symboliserer Didronates positive virkning. En nænsom identifikation for målgruppen – midaldrende og ældre kvinder – som på en æstetisk og tiltalende måde gøres opmærksom på sygdommen og dens konsekvenser.

Kampagnen
Hvert lægebesøg må max tage 10 min. af lægens tid. Derfor skal informationsmaterialet betjene sig af korte og veldokumenterede salgsargumenter, som illustreres ved hjælp af enkel og letforståelig grafik. Udover lægemiddelkonsulenternes personlige salgsmateriale påvirkes lægerne gennem annoncer, messer og seminarer, hvor man informerer og efteruddanner lægen i præparatets brug og behandlingsmæssige resultater. Til disse lejligheder fremstilles et væld af produktmateriale, som giver anledning til at gøre opmærksom på præparatet igen og igen.

Resultatet

Et smukt og poetisk kampagnemateriale, der tilfører præparatet en stærk identitet, og som virker tiltalende på både målgruppen og slutbrugerne.