Making your brand come alive

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Vitrals mantra: Innovation og bæredygtighed

Hvordan ovenlysproducenten Vitral gik fra at tro til at vide og til at handle. Hele værktøjskassen har været i brug: Markedsanalyse, nyt design, re-branding, brug af nye digitale medier og koordinerede PR kampagner.

Produkt: Ovenlysvinduer og glastage.

Målgruppe: Arkitekter, bygningskonstruktører, entreprenører og bygherrer.

Baggrund: Vitral blev grundlagt i 1956. Virksomheden var en del af Velux-koncernen frem til 2005. Her blev Vitral solgt til den nuværende ejerleder Jens Borelli-Kjær. Virksomheden havde længe været en underskudsforretning – og så kom finanskrisen oveni. Efter at have flyttet produktionen til Litauen i 2012, besluttede ledelsen at brandet skulle til et "serviceeftersyn". Man havde ikke haft ressourcer til at brande og markedsføre sig. Ledelsen vidste, at man havde levet på renomméet, og at det ikke var tilstrækkeligt. Brandet var ikke længere tidssvarende og levende.

I 2013 kom Brand Builder ind i billedet. Her spurgte vi ind til, hvordan målgrupperne opfattede Vitral. Det var ledelsen i tvivl om. Vi besluttede derfor at spørge markedet, inden vi foretog os yderligere.

Opgaven: Indledningsvis skulle der laves en markeds-, tilfredsheds og behovsanalyse. Med dette udgangspunkt skulle Vitral brandet identificeres, konkretiseres og kommunikeres ud til diverse målgrupper. Der skulle udvikles et opdateret logo, et nyt design, en ny profil- og sortimentsbrochure. Endvidere designtilpasning af hjemmesiden, nye annoncer og nye produktbrochurer. Derudover blev der implementeret et nyt e-mail-system til administration af e-mail-kampagner samt igangsætning af disse. Endelig skulle der løbende arbejdes intensivt med PR.

Målsætningen: At få defineret det nye Vitral brand. At øge kendskabet til det nye brand. At markedsføre de vigtigste produkter og brande dem som de mest bæredygtige på markedet. At udstyre sælgerne med konkrete salgsværktøjer. At bane vejen for sælgernes kontaktarbejde ved en massiv og vedholdende markedskommunikation. Og i sidste ende øge omsætningen.

Løsningen

Det nye Vitral brand – innovation og bæredygtighed!
Med udgangspunkt i markedsanalysen, som vi selv gennemførte ved timelange telefoninterviews, fik vi en meget præcis idé om målgruppens opfattelse af Vitrals identitet og position i markedet. Herefter udviklede vi den nye profil- og sortimentsbrochure. Både design- og budskabsmæssigt blev Vitral her brandet som den innovative producent med de mest bæredygtige produkter på markedet.

Intensiv markedskommunikation
I løbet af en periode på 1½ år blev der igangsat en hel stribe af koordinerede aktiviteter i Norden, England, Tyskland, Frankrig og i de tre Baltiske lande. Herunder udsendelse af diverse brochurer til samtlige arkitekter i Danmark. Løbende e-mail kampagner. Annoncering i diverse fagblade. Og endelig publicering af 24 helsidesartikler foruden omfattende omtale på fagbladenes netsider og i nyhedsbreve. Endvidere deltagelse i diverse messer. I dag afvikles der løbende kampagner på alle platforme.

Resultatet

På rekord tid har Vitral fået pustet nyt liv i sit hensygnende brand. I kraft af den grundige markedsanalyse har man fået vished for brandets tilstand samt efterfølgende fået redefineret det, så det svarer til virkeligheden. Derudover har man fået udviklet en lang række kommunikationsværktøjer, der kan supplere hinanden i koordinerede kampagner, og som giver flot respons fra målgrupperne. Den omfattende og vedholdende PR indsats har endvidere sat Vitral på dagsordenen hos arkitekten og Vitral fremstår i dag som en moderne og tidssvarende virksomhed, der er på forkant med udviklingen. 

Målsætningen blev indfriet: Forøget kendskab, større omsætning.