Making your brand come alive

Konsulent

Værdifuld indsigt i din virksomhed
Som reklame- og marketingkonsulent skal jeg helst vide det hele. Ved et indledende arbejdsmøde sætter jeg mig derfor grundigt ind i din virksomhed og dens produkter. Her drøftes alle relevante forhold, og jeg stiller en lang række spørgsmål for at forstå din virksomheds markedssituation og kommunikationsbehov.

Et solidt arbejdsgrundlag
Herefter skrives en briefing-rapport for at få et fælles aftale- og arbejdsgrundlag. Her listes alle de tekniske, design- og marketingmæssige forhold for de enkelte opgaver, ligesom de økonomiske rammer og målsætningen for disse stadfæstes. Omfanget og karakteren af de marketingrelaterede opgaver rækker fra simple opgavebeskrivelser til større markeds- og tilfredshedsanalyser og marketingplaner.

Bedre branding
Mange kunder sætter stor pris på marketingarbejdet, fordi det baner vejen for bedre branding og mere udbytterige kampagner. Hertil kommer, at kunderne får værdifuld viden og seriøs sparring, som ofte skaber baggrund for at revidere strategier, holdninger og aktiviteter.