Making your brand come alive

Projektleder

En rigtig tovholder
Projektlederen holder styr på alle opgaverne, alle aftaler og alle deadlines. Det er ham, der planlægger møder, indhenter tilbud, forbereder fotosessions, deltager ved trykstart og koordinerer alle involverede parter. Han sørger i det hele taget for, at projektet kommer sikkert i havn. Den kasket har jeg også på.

Åben og tæt dialog med dig der bestemmer
Typisk føres dialogen med dig som direktør eller ejer af virksomheden, idet du finder branding og markedsføring som helt afgørende for din virksomheds trivsel og vækst. Det er også kun dig, der i sidste ende kan godkende div. arbejder og budgetter. Som projektleder arbejder jeg proaktivt og driver projektet frem med sikker hånd. Igennem hele forløbet har vi en tæt og åben dialog om alle relevante forhold, og du vil løbende få forelagt ting til godkendelse.

I dialog med den ansvarlige for dit projekt
Du taler altså med én person, som optræder professionelt og ansvarsbevidst, og som har indgående kendskab til hele projektet, og som kan svare på alle spørgsmål til alle tider. Du er naturligvis en vigtig del af processen, men som kunde skal du egentlig bare læne dig tilbage og lade dig servicere.

Hvis du gerne vil høre mere så ring til Torben Pedersen på 40 76 60 67. Du er velkommen!