Making your brand come alive

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Improving your products – all inclusive

Over en periode på 10 år har Brand Builder udviklet alt brand- og reklamemateriale for Betech Seals. Det har været en stor rejse i visioner, værdier og branding af en virksomhed, der har gennemgået en kæmpe forandringsproces.

Produkt: Betech Seals udvikler, producerer og for­handler pakninger, tætninger, profiler, formdele, bælge m.m.

Målgrupper: Indkøbere i fremstillingsvirksomheder fra mange brancher i Norden og EU.

Baggrund: Over en periode på 4 år havde virk­somheden gradvist arbejdet sig hen imod at blive en rådgivende totalleverandør, hvor formidling af viden på et højt fagligt niveau havde styrket dens position i markedet betydeligt.

Firmaets interne brandingproces havde imidlertid ændret virksomheden så grundlæggende, at ledelsen ønskede en gennemgribende ændring af al design- og kommunikationsmateriale, så dette i højere grad afspejlede virksomhedens nye identitet.

Løsningen

Logoet.
Det nye logo med den ovale ring symboli­serer formen på de fleste af firmaets pro­dukter og skaber samtidig en tredimen­sionel effekt, som påkalder sig opmærk­somhed. I sammenhæng med virksom­hedens navn kommunikerer det tydeligt, hvad det er, Betech Seals beskæftiger sig med. Kursiv-skriften udtrykker dy­namik og udvikling – man er på vej mod nye mål.

Sloganet
Sloganet "improving your products" er et stærkt udsagn, som udtrykker hele virk­somhedens sjæl og bevidstgjorte mission. Det er et løfte om at tilføre sine kunder merværdi og et dagligt pejlemærke for firmaets medarbejdere.

Designet
Idéen med den ovale ring bliver brugt i al det øvrige designmateriale, hvor ringen ses helt tæt på, så den faktisk omslutter hele fladen på de enkelte objekter. Hele fir­maets visuelle identitet tager således udgangspunkt i logoets formgivning.

Profilbrochuren
Da virksomheden havde fået nyt logo og nyt slogan, var det naturligt at introducere disse to centrale elementer på forsiden af den nye profilbrochure. Tanken med brochuren tager faktisk udgangspunkt i sloganet, som jo udtrykker firmaets mission.

Brochuren formidler og dokumenterer således hele virksomhedens mission og eksistensberettigelse som rådgivende totalleverandør med udgangspunkt i mantraet: "Improving Your Products". Vi valgte derfor at lade virksomhedens største og vigtigste ressource, nemlig  medarbejderne, fortælle historien om firmaets kompetencer i form af 5 case stories. Disse medarbejder-testemonials dokumenterer på fornemste vis alle de mange rådgivningsydelser, som der bydes ind med i kombination med både standardprodukter og specialudviklede løsninger. På alle sider optræder firmaets medarbejdere som kompetente problemknusere, som i interviewform gør rede for deres løsninger, samt hvilket udbytte disse havde for kunden.

Brochuren fremstår således som en kreativ og faglig interessant sag, der har appeal til industrielle designere og udviklingsingeniører, som er målgruppen her. Men brandingen af firmaet virker også internt. Idet medarbejderne optræder som "stjerner" i deres egen virksomhed, bliver de bekræftet i, at de virkelig er firmaets vigtigste ressource, hvilket motiverer og afføder en vis stolthed.

På de to sidste opslag i brochuren fremvises firmaets omfattende sortiment på en indbydende og meget overskuelig måde. Produkterne er fotograferet og layoutet, som var det fornem brugskunst og fremstår dermed, som det de er – kvalitetsprodukter i særklasse.

Hjemmesiden
Hjemmesiden er på samme måde som profilbrochuren meget dialog- og kundeorienteret. På forsidens slideshow introduceres virksomhedens produktprogram af de rådgivere, kunderne stifter bekendtskab med, når de skal have hjælp. Desuden er hele sitet meget brugervenligt opbygget, hvor alle produkt- og branchesider formidler viden, information og inspiration til kunden.

Annoncer
Med kampagne-sloganet "Branchens bedste rådgivere" var dagsordenen og ambitionsniveauet sat. Annonceserien formidler klart, at virksomhedens afgørende styrke ligger i den viden, som medarbejderne besidder, og de unikke løsninger kunderne tilbydes. Dokumentationen får man dels i teksten og dels på hjemmesiden.

Resultatet

Hele brandingprocessen har skabt en hel ny virksomhed med en imponerende korpsånd. Firmaet har erhvervet sig en stærk identitet, som præcist kommunikerer det, virksomheden står for. Det nye logo, designet og især hjemmesiden, profilbrochuren og annoncerne formidler det, Betech Seals ser som sin fornemste opgave: "Improving your products".