Making your brand come alive

Metoder som sikrer, at reklamen virker

Viden er fantasiens bedste ven

Bag alle Brand Builders løsninger er der en række nøje gennemtænkte marketingmæssige overvejelser. Det er det fundament, brandingen og reklamen hviler på, og som giver de gode resultater.

Brand Builder er et fleksibelt bureau, som man kan arbejde sammen med på mange måder. Dog opnås de bedste resultater ved et længere kontinuerligt samarbejde.

Imidlertid vil jeg ikke undlade at anvise en arbejdsmetode, som har vist sin styrke i flere sammenhænge. Den er ikke et "must" men en praktisk guide til at gribe opgaverne hensigtsmæssigt an, såfremt du skal have lavet mere end en enkeltstående aktivitet.

Forudsætningen for gennemtænkte løsninger, som virker, er viden om din virksomhed og dens produkter, og det marked den opererer i. Det er denne viden, som er udgangspunktet for udviklingen af en relevant kreativ platform, som kan formidle det særlige ved din virksomhed.

Arbejdsmetoden ser, i korte træk, ud som følger:

1. Baggrund og analyse

2. Branding
(Hvem er vi? Hvad står vi for? Hvad er vores position i markedet?)

3. Målsætning
(Hvad vil vi opnå på et givent tidspunkt?)

4. Strategi
(Hvordan indfris målsætning? Hvilke værktøjer og medier bør anvendes?)

5. Udvikling af kreativ platform og konkret reklame
(Hvad er konceptet og den bærende idé?)

 6. Handlingsplan
(Timing og tilrettelæggelse af div. aktiviteter)